Wanneer mensen in je omgeving gelukkig zijn, word je zelf ook gelukkiger!

Wanneer mensen in je omgeving gelukkig zijn, word je zelf ook gelukkiger!

De vrouw die ons deze wetenschappelijk onderbouwde wijsheid weet mee te delen heet Titia Struiving. De gedachte achter deze uitspraak? Investeren in mensen om je heen is ook goed voor jezelf! Voor Titia zijn dit niet alleen mooie woorden. Zij is namelijk als procesbegeleider de drijvende kracht achter Cocreatie Paddepoel, een initiatief waarbij investeren in anderen en in de wijk centraal staat. Cocreatie is een relatief nieuw en onbekend begrip, hoog tijd dus om een aantal prangende vragen te stellen. 

Wat is Cocreatie Paddepoel?

“Bij Cocreatie bedenken bewoners uit Paddepoel plannen voor de wijk, samen met de gemeente, ondernemingen en andere instellingen die een positieve rol willen spelen in de wijk. De gedachte hierachter is dat bewoners zelf heel goed weten wat de wijk nodig heeft. Het ideaal achter Cocreatie is dat je samen en gelijkwaardig mooie ideeën en dromen voor de wijk kunt realiseren. En dan zonder te veel vast te zitten in bureaucratisch denken.

Mensen met gedeelde interesses, zoals duurzaamheid, verkeer en veiligheid of groen in de wijk kunnen zich aansluiten bij een werkgroep. De ideeën uit de werkgroepen worden zo direct mogelijk besproken met ambtenaren van de gemeente waarbij gekeken wordt of en hoe een voorstel werkelijk zou kunnen worden uitgevoerd. Zes keer per jaar is er een bijeenkomst waarbij alle wijkbewoners welkom zijn!”

Wat gebeurt er op de Cocreatie bijeenkomsten?

“Voorafgaand wordt er samen gegeten. Daarna volgt er een rondetafelgesprek of kleine workshop die past binnen het thema van de bijeenkomst. Ook krijgen de werkgroepen de gelegenheid om te vertellen waar ze mee bezig zijn. Ik vind het belangrijk dat de bijeenkomsten zo open zijn, dat bewoners die voor het eerst komen zich ook welkom voelen. Een samenkomst is voor mij al grotendeels geslaagd wanneer nieuwe mensen elkaar ontmoeten en samen in gesprek gaan.”

Wat is jouw rol binnen Cocreatie?

“Naast de organisatie van de Cocreatie bijeenkomsten bekijk ik, samen met een kleine groep, de vragen en ideeën die binnenkomen voor de wijk Paddepoel. Eerst kijk ik of het onder Cocreatie valt, soms past het juist heel goed bij een ander project! Wanneer het wel past bij Cocreatie, help ik met een eventuele subsidieaanvraag aan de gemeente. Om op een laagdrempelige manier met bewoners in contact te komen geef ik bijvoorbeeld op zaterdagmiddagen samen met een kunstenares schilderworkshops in het pand van WIJS.”

Je werkt ook samen met studenten van WIJS. Hoe ervaar je die samenwerking?

“De eerste keer samenwerken voor mij was ongeveer een half jaar geleden, toen twee studenten een workshop organiseerden voor een bijeenkomst van Cocreatie. Nu begeleid ik ook een groepje studenten Toegepaste Psychologie als opdrachtgever en dat is een hele leuke match! Deze meiden doen het heel goed. Ze nemen interviews af in de wijk voor een onderzoek naar internationale studenten en bewoners in Paddepoel. Ze willen weten of internationale studenten kunnen bijdragen aan de wijk en zo ja, hoe dat zou kunnen. Ik ben benieuwd naar de uitkomsten, want het zou natuurlijk mooi zijn om internationale studenten en wijkbewoners dichter bij elkaar te brengen.”

Hoe zie je de impact van WIJS op de wijk Paddepoel?

“Ik vind het enthousiasme en de frisse inbreng van studenten mooi. Ze willen echt wat leren en dat vind ik leuk om te zien. Ze zijn open minded en kunnen met veel mensen gemakkelijk even een praatje maken. Ik denk dat studenten van sociale opleidingen dit vaak wel in zich hebben en het is natuurlijk prachtig om die eigenschappen in te zetten in de wijk. Het pandje van WIJS is een geschikte informele plek om elkaar te ontmoeten en te helpen. Het lijkt me mooi om in de toekomst te werken aan een speciaal studieprogramma, waarin studenten de ruimte krijgen om binnen het model van Cocreatie onderzoek te doen. Dat zou vernieuwend zijn. En tof!”

Heb jij een goed idee voor de wijk Paddepoel of wil je meedoen met Cocreatie? Neem dan contact op met Titia Struiving. Ze is bereikbaar via de mail op mooiwelpaddepoel@ziggo.nl en telefonisch via 06 4186 8499

1638
Studenten
110
Projecten
9367
Koppen koffie